Region - Gospodarka i polityka - Kultura i rozrywka - �ycie spo�eczne - Sport - Edukacja - Komunikaty ROL
 Szukaj:
Google   
  strona g��wna/newsroom  
 O artykule
Autor: Kronika Tygodnia - Mariusz Parol
Data: 13.01.2009, 12:00
Zmiany: 13.01.2009, 12:00
Czytane: 2560x
Komentarzy: 0 [sprawdďż˝]
test
   Region
Archiwum: 1886   Archiwum>>
Co siďż˝ dzieje na Forum?
Zapisz siďż˝!
Elektroniczy biuletyn ROL
co tydzieďż˝ w twojej poczcie email.
Wyspa przyjaźni w Kryłowie  

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku impreza pod nazwą „Most Przyjaźni” odbędzie się już nie w Dołhobyczowie, a na wyspie w Kryłowie

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie, główny organizator Transgranicznych Dni Dobrosąsiedztwa, w ramach których odbywała się impreza pod nazwą „Most Przyjaźni” musi zrezygnować z organizowania jej w Dołhobyczowie. Wkrótce ruszy tam budowa przejścia granicznego łączącego tę wieś z Uhrynowem na Ukrainie. Trzeba więc szukać nowego miejsca.
W październiku ubiegłego roku do ks. Stefana Batrucha, prezesa fundacji zgłosił się wójt gm. Mircze Lech Szopiński i zaproponował, aby tegoroczne Dni Dobrosąsiedztwa zorganizować w Kryłowie na wyspie położonej pomiędzy granicznym Bugiem a tzw. starorzeczem (dawnym korytem rzeki).

Scenariusz jest już gotowy
Pod koniec listopada ubiegłego roku Józef Kuropatwa, starosta hrubieszowski, wójt gminy Mircze i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza wystąpili do wojewody lubelskiego z prośbą o wsparcie tego przedsięwzięcia. Podobne pisma rozesłano do władz samorządowych i rządowych na Ukrainie.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa zaplanowane zostały na koniec sierpnia 2009 r. przy granicy polsko - ukraińskiej w Kryłowie i Kreczowie na Ukrainie.
- Chcemy rozszerzyć formułę imprezy. Planujemy ją jako dwudniową, i nie tylko o charakterze ekumeniczno – pojednawczym, jak było do tej pory. Tym razem będzie również miejsce dla wspólnych spotkań biznesowych – mówi wójt Szopiński.

Scenariusz Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa jest już gotowy. Od 29 do 30 sierpnia, po obydwu stronach granicy odbywać będą targi, wystawy i giełdy, spotkania oraz prezentacje towarzystw, związków, organizacji kulturalnych, oświatowych i regionalnych. Finałowym akcentem będzie koncert – Granica 835. Wystąpią czołowe zespoły muzyczne z Polski i Ukrainy – tłumaczy dalej wójt gminy Mircze.

Niech łączy nas Bug
W grudniu opracowano „Deklarację kryłowską o dobrosąsiedztwie”.
„W naszym wspólnym interesie leży zadbanie o to, aby nowa granica Unii Europejskiej na Bugu nie oznaczała powstania nowej granicy i nowych podziałów w Europie. (...) Spotkanie w miejscu planowanego w przyszłości przejścia granicznego Kryłów – Krecziv, przyczyni się do budowania mostów przyjaźni. Rzeka Bug powinna nas łączyć a nie dzielić” - czytamy w tej deklaracji.
- Czynimy starania, aby patronat nad imprezą objęli premierzy Polski i Ukrainy. W połowie stycznia wybieramy się do MSWiA na rozmowy o wsparciu finansowym, które pozwoliłyby wyremontować drogę prowadzącą do wyspy oraz most na Bugu.

Chcielibyśmy, aby podczas imprezy wojskowy most pontonowy połączył dwa brzegi Bugu. Wojewoda lubelski obiecała nam pomoc w tej sprawie, ma rozmawiać z dowództwem wojsk w lubelskim garnizonie – mówi wójt.
Wójt podkreśla, że mieszkańcy gm. Mircze chcą, by impreza odbyła się w Kryłowie i by była jeszcze lepsza niż te, które organizowano w Dołhobyczowie. Podczas najbliższych ferii młodzież posprząta i uporządkuje wyspę.

 


R E K L A M A


Wi�cej informacji na stronie Kroniki Tygodnia

Skomentuj ten artykuďż˝
Drukuj ten artykuďż˝
Informacje opublikowane przez INTERNAUT�W nie podlegaj� cenzurze. W�a�ciciele i redakcja Roztocze Online (www.roztocze.net) nie odpowiadaj� za tre�� zamieszczonych materia��w, tekst�w i komentarzy! Je�eli zawarto�� nie jest sygnowana "Roztocze.net" lub "Roztocze Online" to g�owna tre�� tej strony jest kopi� znalezion� w sieci internet.
Kopie stron internetowych zamieszczane w serwisie roztocze.net s� dokonywane za zgod� autor�w lub w�a�cicieli, serwis roztocze.net nie jest w �aden spos�b zwi�zany z autorami takich strony i nie odpowiada za ich tre��.
Komentarze [do g�ry]
dodaj komentarz
[Kontakt] [Reklama] [© Roztocze Online - roztocze.net - P.Rogalski & R.Moteka]